У Луцькраді погодили оновлене Положення про управління освіти

Депутатів Луцькради обурила поява положення про освіту в останні дні перед сесією.

Депутати Луцькради розглянули проект рішення про затвердження Положення про управління освіти Луцькради. Голосування відбулось 22 грудня під час сесії Луцькради.

Начальник управління освіти Луцькради Зиновія Лещенко розповіла, що положення приймається на підставі нового "Закону про освіту".

Депутат Луцькради Тарас Шляхтич сказав, що в Положенні є слова про те, що начальник управління освіти призначає і звільняє керівників шкіл, дитсадків. Він додав, що в цьому контексті, повертаючись до статті 26 "Закону про освіту", де передбачено, що керівники призначаються засновником, тобто міською радою.

Чимало депутатів обурились тим, що проект рішення вони побачили за декілька днів до початку сесії.

"Положення про освіту з'являється за декілька днів до сесії. Готуйте завчасно такі проекти рішень. Таким темпом в нас буде більше додаткових питань, аніж питань загальних", – сказав депутат Микола Федік.

Депутати Луцькради підтримали оновлене Положення про управління освіти.

Положення про управління освіти Луцької міської ради

попередня редакція Положення

нова редакція Положення

п. 1.1. Управління освіти Луцької міської ради (надалі - Управління) є виконавчим органом Луцької міської ради.

п. 1.2. Управління у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови відповідно до розподілу обов'язків, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації.

п. 1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, стандартом ISO 9001, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки обласної державної адміністрації, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

п. 1.7. Луцька міська рада створює умови для належної роботи та підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

п. 4.1. "і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку"

п. 4.2.2. слова "навчальних закладів";

п. 4.2.6. "Контроль за дотриманням законодавства";

п. 4.2.7. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази;

п. 4.2.8. Координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності;

п. 4.2.9. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації;

п. 4.2.10. Координація діяльності навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Луцька, організація роботи їх з кадрового, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

п. 4.2.11. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами;

п. 4.2.12. Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

п. 4.2.13. Організація експериментальної та інноваційної діяльності у навчальних закладах міста;

п. 4.2.14. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;

п. 4.2.15. перейменований у п. 4.2.10.

п. 4.3. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, з міськими у м. Луцьку радою та її виконавчим комітетом, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами та іншими виконавчими органами Луцької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

п. 5.1. У межах своєї компетенції, Управління:

п. 5.1.1. Здійснює керівництво і контроль щодо дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти, науково-методичне керівництво навчальними закладами комунальної власності територіальної власності територіальної громади м. Луцька та інших форм власності, їх інспектування;

п. 5.1.2. Координує роботу управління освіти у м. Луцьку, координує роботу підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання, виховання дітей дошкільного і шкільного віку;

п. 5.1.3. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

п. 5.1.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

п. 5.1.5. У межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

п. 5.2. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління освіти виконавчого комітету міської ради та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів:

п. 5.2.1. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше, ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

п. 5.2.2. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

п. 5.2.3. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

п. 5.2.4. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

п. 5.2.5. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

п. 5.2.6. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

п. 5.2.7. Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

п. 5.3.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

п. 5.3.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

п. 5.3.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;

п. 5.3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

п. 5.3.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

п. 5.3.6. Розробляє проекти статутів навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації у департаменті підприємництва Луцької міської ради;

п. 5.4. Організовує навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

п. 5.4.1. Вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти; організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення;

п. 5.4.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

п. 5.4.3.Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

п. 5.4.4. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів олімпіад, конкурсів, турнірів;

п. 5.4.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

п. 5.5. Організовує фінансове забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності міста:

п. 5.5.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

п. 5.5.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

п. 5.5.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

п. 5.6. Організовує матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

п. 5.6.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів: введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

п. 5.6.2. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

п. 5.6.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

п. 5.7. Організовує діяльність учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

п. 5.7.1. Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в родинах опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема, сімейного типу), інших закладах;

п. 5.7.2. викладено у

п. 5.7.3. викладено у

п. 5.7.4. викладено у

п. 5.7.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

п. 5.7.6. викладено у

п. 5.7.7. викладено у

п. 5.7.8. викладено у

п. 5.7.9. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

п. 5.7.10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

п. 5.7.11. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

п. 5.7.12. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

п. 5.7.13. викладено у

п. 5.7.14. викладено у

п. 5.7.15. викладено у

п. 5.7.16. викладено у

п. 5.7.17. викладено у

п. 5.7.18. викладено у

п. 5.7.19. викладено у

п. 6.1.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

п. 6.1.6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей;

п. 6.1.7. викладено у п. 6.1.6.

п. 6.1.8. викладено у п. 6.1.7.

п. 6.1.9. викладено у п. 6.1.8.

7.2. При Управлінні діє централізована бухгалтерія, положення затверджується начальником Управління в установленому порядку.

п. 7.3. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Управлінні діє методичний кабінет, положення затверджується начальником Управління в установленому порядку.

п. 8.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов'язків згідно з розпорядженням міського голови.

п. 8.3. Начальник управління:

- затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

п. 1.1. Управління освіти Луцької міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Луцької міської ради, уповноваженим органом Луцької міської ради у сфері освіти міста.

п. 1.2. Управління у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов'язків, а з питань здійснення делегованих йому повноважень – підзвітний управлінню освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.

п. 1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, стандартом ISO, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, іншими нормативними актами, а також Положенням про управління освіти Луцької міської ради (далі по тексту – Положення).

п. 1.7. Луцька міська рада створює умови для належної якісної роботи та підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

Доповнено п. 1.9. Управління є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

п. 4.1. "та всебічного розвитку здобувачів освіти";

п. 4.2.1. після слів в галузі освіти і виховання доповнено словами "здобувачів освіти";

п. 4.2.2. "закладів освіти";

п. 4.2.6. "Оперативне забезпечення дотриманням законодавства";

п. 4.2.7. Створення умов для професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх підвищення кваліфікації та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

п. 4.2.8. Сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у закладах освіти міста;

п. 4.2.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти;

п. 4.2.10. Здійснення міжнародного співробітництва.

п.п. 4.2.10 – 4.2.15 виключені

п. 4.3. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, міською радою, виконавчим комітетом, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

п. 5.1. У межах своєї компетенції, Управління є уповноваженим органом Луцької міської ради у сфері освіти міста Луцька:

п. 5.1.1. Створює умови для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, методичний супровід закладів та установ освіти;

п. 5.1.2. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

п. 5.1.3. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

п. 5.1.4. Забезпечує створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

п. 5.1.5. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

доповнено пунктами:

п. 5.1.6. Створює умови для розвитку закладів освіти усіх форм власності;

п. 5.1.7. Реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

п. 5.1.8. Здійснює облік осіб з метою подальшого сприяння у працевлаштуванні в заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

п. 5.1.9. Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міжшкільних ресурсних центрів міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

п. 5.1.10. Забезпечує збереження існуючої мережі закладів освіти міста; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

п. 5.2. У межах своєї компетенції проводить розробку нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

п. 5.2.1. Готує проекти рішень про закріплення за закладами освіти території обслуговування (мікрорайонів);

п. 5.2.2. Створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

п. 5.2.3. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

п. 5.2.4. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, навчально-виховних об'єднань, шкіл-інтернатів, (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів), закладів позашкільної освіти, сприяє їх матеріальній підтримці;

п. 5.2.5. Погоджує проекти будівництва закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

п. 5.2.6. Забезпечує організацію в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти спортивного профілю діяльності з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

п. 5.3.1. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

п. 5.3.2. Створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти;

п. 5.3.3. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах й установах освіти;

п. 5.3.4. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатися рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних закладах освіти;

п. 5.3.5. Готує проекти статутів закладів освіти (крім вищих і професійно-технічних) комунальної форми власності на розгляд і затвердження сесією міської ради згідно з чинним законодавством;

п. 5.4. Здійснює зовнішнє забезпечення якості освіти.

п. 5.5. Уживає заходів для забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти; організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення;

п. 5.6. Здійснює роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів олімпіад, конкурсів, турнірів та інших змагань;

п. 5.7. Готує інформаційно-методичні бюлетені.

п. 5.8. Організовує фінансове забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та освітніх установ комунальної форми власності міста:

п. 5.8.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти міста;

п. 5.8.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

п. 5.8.3. Здійснює контроль за використанням у закладах загальної середньої освіти фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також сприяє залученню коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб здобувачів освіти;

п. 5.9. Організовує матеріально-технічне забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

п. 5.9.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти: введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

п. 5.9.2. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень;

п. 5.9.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

п. 5.10. Сприяє забезпеченню соціального захисту учасників освітнього процесу з урахуванням бюджетних запитів закладів освіти;

п. 5.10.1.

п. 5.10.2.

п. 5.10.3.

п. 5.10.4. Сприяє належному функціонуванню психологічної служби в закладах освіти, забезпечує їх методичний супровід Центром практичної психології та соціальної роботи;

5.10.5.

5.10.6.

5.10.7.

5.10.8. Сприяє забезпеченню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, уживає заходів з метою соціального захисту учасників освітнього процесу;

5.10.9. Організовує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, сприяє їх сертифікації;

5.10.10. Організує проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

п. 5.10.11.

п. 5.10.12.

п. 5.10.13.

п. 5.10.14.

п. 5.10.15.

п. 5.10.16.

п. 5.10.17.

п. 6.1.5. Вносити пропозиції міській раді щодо затвердженого переліку платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України;

п. 6.1.6. Погоджувати надання в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

7.2. При Управлінні діє:

- група централізованого обслуговування управління освіти. Положення затверджується начальником Управління в установленому порядку;

- централізована бухгалтерія управління освіти. Положення затверджується начальником Управління в установленому порядку;

- міський методичний кабінет.

Положення затверджується начальником Управління в установленому порядку.

п. 7.3. виключено

8.1. Управління очолює начальник, який є уповноваженою особою Луцької міської ради у сфері освіти міста, призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов'язків згідно з розпорядженням міського голови.

п. 8.3. Начальник управління доповнено:

- призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів загальної середньої освіти за результатами конкурсного відбору за погодженням з міським головою;

- призначає на посаду та звільняє з посади, керівників закладів дошкільної, позашкільної освіти, освітніх установ за погодженням з міським головою;

- укладає строковий трудовий договір (контракт) із керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти, виключено.

* * *

Сподобалося? Підпишіться на нашу сторінку в Facebook та Telegram. Також завжди будьте в курсі найважливіших новин, використовуючи чат-бота у Messenger. Ми не будемо спамити. Чесно :)
Якщо ви помітили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть комбінацію клавіш Alt+A
Надрукувати
Луцьк
Опубліковано:
22.12.2017 17:40
Переглядів354
Коментарів0
Поділитись
Залишити коментар
Коментувати
останні новини
15-07-2018 14-07-2018 13-07-2018
Вибір редактора

Рейтинг