Поділитись:

Пояснили, як в Україні відбуватиметься призов офіцерів запасу

Середа, 31 травня 2017, 20:34

Військову службу за призовом осіб офіцерського складу впроваджено задля допідготовки та перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями, набуття ними практичного досвіду.

Адже офіцери за призовом в обов'язковому порядку пройдуть тримісячну підготовку в навчальних центрах Збройних Сил України та після цього призначатимуться на первинні офіцерські посади до військових части, які не беруть участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, – пояснили в Генеральному штабі ЗСУ.

Кого призиватимуть на військову службу?

За рішенням Міністра оборони України (з оформленням наказу по особовому складу) у 2017 році на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра) і яким присвоєне первинне офіцерське звання.

Призов буде відбуватися на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок. Залучення призваних військовослужбовців до сил і засобів проведення АТО буде відбуватися лише після проходження обов'язкової підготовки у вищих військових навчальних закладах (тривалість – 3 місяці).

На який термін призиватимуть офіцерів запасу?

Відповідно до наказу МОУ №170, термін військової служби за призовом для осіб офіцерського складу становитиме 18 місяців. Варто зауважити, що початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату. Закінченням терміну служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов'язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У разі неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез'явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена.

Призов на військову службу офіцерів запасу здійснюється після обов'язкового проходження медичного огляду. За результатами медичного огляду призову на військову службу підлягають особи, які придатні до військової служби за станом здоров'я.

Які існують підстави для відстрочки від призову?

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам винятково за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме:

 • за сімейними обставинами
 • за станом здоров'я
 • для здобуття освіти
 • для продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на військову службу офіцерам запасу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

 • вагітну дружину;
 • дружину-інваліда;
 • двох і більше дітей;
 • дитину-інваліда;
 • дитину віком до 3х років або дитину старшу 3х років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
 • непрацездатних батьків (чи одного з них), непрацездатних рідних або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних їх утримувати;
 • одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

Крім того, відстрочка від призову за сімейними обставинами у разі бажання може надаватися офіцерам запасу, які є особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Атестаційна комісія обласного військового комісаріату може ухвалити рішення про надання офіцерам запасу відстрочки від призову за сімейними обставинами, незважаючи на небажання офіцерів запасу нею скористатися, виходячи при цьому з того, що призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства вони повинні утримувати.

Відстрочка від призову офіцерів запасу за станом здоров'я надається на підставі рішення (тимчасово непридатний до військової служби), прийнятого за результатами медичного огляду. На підставі зазначеної причини відстрочка надається на строк до 1 року. Після спливу цього терміну офіцер запасу повторно проходить медичний огляд.

Відстрочка від призову офіцерів запасу на військову службу для здобуття освіти надається один раз за весь період навчання особам, які навчаються у:

 • ВНЗ з денною формою навчання (також під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня);
 • середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу для здобуття освіти також мають офіцери запасу, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову для здобуття освіти надається один раз за період навчання, тобто:

 • офіцери запасу, які відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, невиконання навчального плану, порушення умов контракту, недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову незалежно від їх повторного зарахування/поновлення.
 • офіцери запасу, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами право на надану відстрочку від призову не втрачають.

Відстрочка від призову надається офіцерам запасу, які є:

 • педагогічними працівниками з повною вищою освітою, – на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • медичними працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 • священнослужителями, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, – на час виконання обов'язків священнослужителя;
 • сільськими, селищними, міськими головам – на строк виконання ними цих повноважень;
 • особами, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 • резервістами – на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейськими – на весь період їх служби.

Крім того, офіцерам запасу, яким оголошено підозру у вчиненні злочину або відносно яких справа розглядається судом, надається відстрочка від призову до прийняття відповідного рішення.

Офіцери запасу, яким надана відстрочка, зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати до військового комісаріату документ, які підтверджують право на відстрочку.

Які існують підстави для звільнення від призову?

Від призову на військову службу в мирний час звільняються офіцери запасу, які:

 • визнані за станом здоров'я непридатними до військової
 • служби в мирний час;
 • до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
 • виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
 • мали батька або мати, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;
 • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

Хто не підлягає призову на військову службу осіб офіцерського складу?

Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу.

Якими правами та пільгами користується офіцер за призовом?

Відповідно до наказу МОУ №170 під час проходження військової служби за призовом офіцери запасу виконують обов̓язки і користуютсья правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Надрукувати
мітки:
коментарів
03 лютого 2019
19 січня 2019
16 січня 2019
18 грудня 2018
27 листопада 2018
14:38
21 листопада 2018
13 листопада 2018
31 жовтня 2018
14 жовтня 2018
20:00
13 жовтня 2018
20:00
12 жовтня 2018
09 жовтня 2018
04 жовтня 2018
01 жовтня 2018