Поділитись:

Склали рейтинг вишів за результатами ЗНО при вступі

Четвер, 25 січня 2018, 09:15

Команда "Вступ.ОСВІТА.UA" склала рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2017 році зараховано до вишів на навчання на контракт і бюджет.

Середній бал сертифікатів ЗНО розрахований серед усіх осіб, які вступили на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

До рейтингу не зараховані вищі навчальні заклади, до яких у 2017 році вступило менше 20 осіб на контракт, а також окремі структурні підрозділи вищих навчальних закладів. Також не зараховані вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

У рейтингу за показником балу ЗНО при вступі на бюджет Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки посів 50 місце із 224-х. Середній бал ЗНО тут становить 167,05. Луцька "політехніка" зайняла 141 місце із результатом ЗНО 151, 01. А педагогічний коледж – 215 місце із середнім показником ЗНО 134,42. Нововолинський навчально - науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету у рейтингу 106-ий (155,34).

Рейтинг вишів за показником "Середній бал ЗНО на бюджет"

Назва навчального закладуСередній бал ЗНО на бюджетСередній бал атестатаЗараховано на бюджет
1 Національний фармацевтичний університет 190,83 10,78 6
2 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 188,18 10,90 432
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 184,33 10,62 2571
4 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 183,34 10,43 444
5 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 183,27 10,66 812
6 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 181,76 10,56 458
7 Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 181,29 10,60 577
8 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 180,57 10,48 34
9 Національний університет "Острозька академія" 180,56 10,40 171
10 Київський національний торговельно-економічний університет 180,17 10,47 618
11 Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" 180,03 10,49 189
12 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 179,53 10,48 190
13 Львівський національний університет імені Івана Франка 179,28 10,37 1669
14 Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" 178,85 10,38 198
15 Київський національний лінгвістичний університет 178,63 10,37 335
16 Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет" 178,61 10,43 245
17 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 177,44 10,35 418
18 Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" 177,36 9,94 26
19 Національний університет "Одеська юридична академія" 176,15 10,40 189
20 Одеський національний економічний університет 175,55 10,33 100
21 Одеський національний медичний університет 175,30 10,26 326
22 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 174,94 10,17 1000
23 Харківський національний медичний університет 174,76 10,19 406
24 Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 174,11 9,91 7
25 Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" 174,09 10,17 343
26 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 173,73 9,78 78
27 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 173,29 10,12 304
28 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 173,00 10,10 6
29 Національний університет "Львівська політехніка" 172,99 10,03 1921
30 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 172,92 10,08 3368
31 Запорізький державний медичний університет 172,53 10,00 355
32 Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 171,60 9,95 24
33 Хмельницький університет управління та права 171,56 10,32 45
34 Національний університет "Одеська морська академія" 170,87 9,96 237
35 Херсонська державна морська академія 170,23 9,58 65
36 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 169,83 9,90 2
37 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 169,77 9,85 611
38 Харківський національний університет радіоелектроніки 169,66 9,91 787
39 Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 169,35 8,40 29
40 Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" 168,61 9,87 250
41 Донецький національний університет імені Василя Стуса 168,29 9,90 356
42 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 168,09 9,60 106
43 Університет митної справи та фінансів 168,05 9,84 77
44 Національний авіаційний університет 168,00 9,91 1039
45 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 168,00 10,40 1
46 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 167,94 10,12 876
47 Київський університет імені Бориса Грінченка 167,81 9,97 381
48 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 167,75 9,71 44
49 Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 167,60 9,77 57
50 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 167,05 9,82 631
51 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 166,51 9,79 564
52 Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського" 166,37 9,86 15
53 Тернопільський національний економічний університет 166,19 9,92 263
54 Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 166,17 9,42 12
55 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 165,16 9,56 233
56 Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 165,07 10,03 40
57 Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 165,05 9,93 594
58 Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 164,73 9,58 17
59 Сумський державний університет 164,71 9,31 542
60 Запорізький національний університет 164,42 9,55 268
61 Львівська національна академія мистецтв 164,02 9,35 105
62 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 163,69 9,10 241
63 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 163,66 9,54 270
64 Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 163,23 9,79 736
65 Одеський національний політехнічний університет 163,09 9,65 548
66 Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної ради 163,00 9,33 4
67 Київський національний університет культури і мистецтв 162,74 9,50 739
68 Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 162,64 9,93 13
69 Державний університет телекомунікацій 162,50 9,43 183
70 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 162,16 9,43 300
71 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 162,03 9,72 361
72 Київський національний університет театру. кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 161,40 9,35 132
73 Національний університет харчових технологій 161,36 9,68 361
74 Київський національний університет будівництва і архітектури 161,20 9,66 465
75 Українська академія друкарства 161,09 9,35 104
76 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 161,00 9,55 378
77 Одеський національний морський університет 160,26 9,61 167
78 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 160,15 9,13 210
79 Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" 160,15 9,39 384
80 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 160,13 9,51 338
81 Національний університет біоресурсів і природокористування України 159,89 9,46 773
82 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 159,85 9,68 337
83 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 159,52 9,33 854
84 Університет державної фіскальної служби України 159,46 9,57 187
85 Харківська державна зооветеринарна академія 159,17 9,02 79
86 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 158,54 9,45 214
87 Донецький національний медичний університет 158,52 9,51 216
88 Одеська державна академія будівництва та архітектури 158,49 9,56 149
89 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 158,06 9,39 216
90 Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету" 157,93 9,53 71
91 Житомирський державний технологічний університет 157,91 9,24 207
92 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 157,78 9,28 236
93 Вінницький національний технічний університет 157,71 9,68 368
94 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 157,55 9,45 294
95 Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" 157,43 9,45 202
96 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 157,39 8,35 25
97 Житомирський державний університет імені Івана Франка 157,37 9,50 321
98 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 157,28 9,19 65
99 Одеська національна академія харчових технологій 157,14 9,43 165
100 Чернігівський національний технологічний університет 157,08 8,98 328
101 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 157,00 9,38 4
102 Херсонський національний технічний університет 156,68 9,02 96
103 Відокремлений підрозділ "Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" 156,13 9,06 51
104 Київський національний університет технологій та дизайну 155,89 9,47 201
105 Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" 155,60 9,18 105
106 Нововолинський навчально - науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету 155,34 8,75 4
107 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 155,24 9,13 164
108 Харківський національний університет будівництва та архітектури 155,14 9,29 138
109 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 154,96 8,64 209
110 Маріупольський державний університет 154,94 9,29 192
111 Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет" 154,84 9,30 301
112 Мукачівський державний університет 154,80 9,58 51
113 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 154,68 9,41 237
114 Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 154,64 9,17 196
115 Національний університет фізичного виховання і спорту України 154,53 8,94 285
116 Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський інститут медсестринства" Житомирської обласної ради 154,21 9,24 22
117 Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" 154,00 10,40 2
118 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 153,83 9,30 289
119 ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 153,75 9,16 312
120 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 153,42 9,01 104
121 Херсонський державний університет 153,27 9,05 333
122 Національний транспортний університет 153,22 9,22 252
123 Закарпатська академія мистецтв 153,18 8,99 15
124 Рівненський державний гуманітарний університет 153,10 9,20 339
125 Хмельницький національний університет 153,10 9,45 358
126 Український державний університет залізничного транспорту 153,09 9,32 148
127 Запорізький національний технічний університет 152,83 8,97 295
128 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 152,82 9,06 145
129 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 152,76 9,03 25
130 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 152,48 8,95 216
131 Черкаський державний технологічний університет 152,14 8,92 146
132 Харківська державна академія культури 152,10 8,82 225
133 Львівський державний університет фізичної культури 152,04 8,58 220
134 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 151,97 9,13 156
135 Білоцерківський національний аграрний університет 151,82 8,69 270
136 Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" 151,70 9,17 122
137 Національний університет водного господарства та природокористування 151,56 8,73 510
138 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 151,09 9,23 347
139 Донецький державний університет управління 151,04 8,58 74
140 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 151,03 9,00 277
141 Луцький національний технічний університет 151,01 9,13 399
142 Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 151,00 9,34 14
143 Одеський державний аграрний університет 150,99 8,85 53
144 Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" 150,62 8,74 277
145 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 150,53 8,83 112
146 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 150,33 8,67 317
147 Харківський державний університет харчування та торгівлі 150,23 9,16 36
148 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 149,68 8,99 147
149 Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 149,48 9,09 42
150 Запорізька державна інженерна академія 149,48 8,49 77
151 Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" 149,25 8,88 211
152 Сумський національний аграрний університет 149,03 8,44 254
153 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 148,97 7,83 172
154 Черкаська медична академія 148,91 9,26 16
155 Полтавська державна аграрна академія 148,42 8,83 257
156 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) 148,09 8,90 7
157 Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" 148,05 8,22 84
158 Центральноукраїнський національний технічний університет 148,02 8,56 118
159 Бердянський державний педагогічний університет 147,83 8,83 207
160 Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 147,33 8,40 1
161 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 146,94 8,86 186
162 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 146,48 8,67 43
163 Комунальний вищий навчальний заклад "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради 146,43 8,50 89
164 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 146,14 8,82 92
165 Житомирський національний агроекологічний університет 145,62 8,73 280
166 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 145,59 9,04 130
167 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 145,11 8,50 151
168 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 144,94 8,69 239
169 Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки"Дніпропетровської обласної ради" 144,52 9,04 52
170 Національна металургійна академія України 144,45 8,64 120
171 Одеський державний екологічний університет 144,45 8,67 36
172 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" 144,16 8,61 118
173 Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" 143,96 8,65 226
174 Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 143,96 9,00 17
175 Державний університет інфраструктури та технологій 143,94 8,80 35
176 Уманський національний університет садівництва 143,66 8,54 120
177 Відокремлений підрозділ "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв" 143,63 8,36 86
178 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 143,53 8,93 145
179 Донбаська державна машинобудівна академія 143,39 8,64 123
180 Львівський національний аграрний університет 143,31 8,54 181
181 Таврійський державний агротехнологічний університет 143,21 8,34 165
182 Львівський інститут економіки і туризму 143,13 8,86 5
183 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 143,10 8,62 49
184 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 143,09 8,76 91
185 Вінницький національний аграрний університет 142,99 8,97 210
186 Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра 142,81 8,90 8
187 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 142,57 8,83 126
188 Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради 142,43 8,52 233
189 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 142,18 8,57 234
190 Рівненський державний базовий медичний коледж 141,97 8,68 86
191 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 141,68 8,04 36
192 Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" 141,62 8,56 206
193 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 141,11 8,87 23
194 Миколаївський національний аграрний університет 141,08 8,33 197
195 Дніпровський державний технічний університет 141,07 8,41 48
196 Українська інженерно-педагогічна академія 140,85 8,59 74
197 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 140,50 8,33 3
198 Конотопський інститут Сумського державного університету 140,00 7,87 3
199 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно- педагогічної академії ( м.Бахмут) 139,47 8,89 7
200 Подільський державний аграрно-технічний університет 139,08 8,25 97
201 Київська дитяча Академія мистецтв 138,67 8,12 9
202 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 138,44 8,25 109
203 Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету 138,17 7,34 5
204 Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 138,08 8,43 47
205 Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 137,89 8,13 442
206 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 136,83 7,05 25
207 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 136,79 8,16 210
208 Луганська державна академія культури і мистецтв 136,76 8,47 23
209 Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 136,71 7,98 340
210 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 136,33 8,46 140
211 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" 136,00 7,55 39
212 Шосткинський інститут Сумського державного університету 135,75 7,74 8
213 Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 134,89 7,78 21
214 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 134,72 7,91 94
215 Луцький педагогічний коледж 134,42 8,48 122
216 Харківська державна академія фізичної культури 133,95 7,85 150
217 Академія Державної пенітенціарної служби 132,99 7,81 151
218 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 132,25 7,47 24
219 Луганський національний аграрний університет 132,08 7,68 187
220 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 130,79 8,23 109
221 Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" 128,01 7,77 40
222 Донбаський державний технічний університет 127,48 7,98 68
223 Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 127,24 8,40 7
224 Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 125,78 8,07 8

У рейтингу за показником балу ЗНО при вступі на контракт Східноєвропейський національний університет зайняв 49-е місце. ЛНТУ – 146.

Рейтинг вишів за показником "Середній бал ЗНО на контракт"

Форма власностіНазва навчального закладуСередній бал ЗНО на контрактСередній бал атестатаЗараховано на контракт
1 Приватна Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" 177,65 10,11 326
2 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 170,05 9,99 576
3 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 165,00 9,76 1758
4 Державна Київський національний лінгвістичний університет 159,81 9,47 903
5 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні" 159,72 9,61 46
6 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 156,97 9,30 2274
7 Державна Київський національний університет театру. кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 156,52 9,25 150
8 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 156,18 9,52 863
9 Державна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 155,92 9,29 1269
10 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 154,77 9,17 1146
11 Державна Національний університет "Острозька академія" 154,55 9,13 391
12 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 154,16 9,12 2103
13 Державна Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 152,88 9,26 1555
14 Державна Львівська національна академія мистецтв 152,77 8,86 79
15 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 152,73 9,12 856
16 Державна Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" 152,64 9,18 166
17 Державна Одеський національний медичний університет 152,59 9,31 323
18 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 152,44 9,08 876
19 Державна Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" 152,21 9,47 343
20 Державна Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет" 151,43 9,49 338
21 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 150,48 9,28 491
22 Державна Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" 150,36 9,28 385
23 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 150,32 9,24 616
24 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 150,11 8,79 70
25 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 149,77 9,07 828
26 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Комп`ютерна Академія "Шаг" 149,56 8,63 37
27 Державна Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" 149,19 9,20 391
28 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 149,18 9,12 784
29 Державна Харківський національний медичний університет 148,51 8,95 253
30 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 148,34 8,91 2127
31 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 148,29 9,23 590
32 Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 147,82 8,75 22
33 Державна Львівський інститут економіки і туризму 147,72 9,14 83
34 Державна Національний фармацевтичний університет 147,40 9,13 322
35 Державна Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" 147,16 9,29 21
36 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 147,14 8,66 147
37 Державна Національний авіаційний університет 146,59 8,91 1423
38 Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України" 146,44 8,90 55
39 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 146,42 8,80 301
40 Приватна Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 146,35 8,72 68
41 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 146,08 9,16 675
42 Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут" 145,78 8,95 29
43 Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 145,51 9,07 62
44 Державна Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 145,19 8,53 63
45 Державна Запорізький державний медичний університет 145,00 8,92 415
46 Приватна Київська православна богословська академія 144,83 8,57 33
47 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 144,82 8,83 440
48 Державна Одеський національний економічний університет 144,78 9,00 402
49 Державна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 144,67 8,70 736
50 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 144,56 8,61 81
51 Державна Сумський державний університет 144,43 8,26 648
52 Державна Київський університет права Національної академії наук України 144,42 8,86 32
53 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 144,32 8,82 648
54 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 144,09 8,82 28
55 Приватна ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 144,03 8,97 209
56 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 143,88 9,09 1566
57 Державна Університет митної справи та фінансів 143,79 8,94 469
58 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 143,61 8,71 460
59 Приватна Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" 143,18 8,59 651
60 Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 142,88 8,33 275
61 Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 142,74 8,75 102
62 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" 142,70 8,74 41
63 Приватна Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" 142,67 8,33 37
64 Державна Національнa академія Служби безпеки України 142,44 8,86 132
65 Державна Тернопільський національний економічний університет 142,18 8,81 743
66 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 142,14 8,84 247
67 Державна Запорізький національний університет 142,06 8,43 1266
68 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 141,91 8,64 400
69 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 141,75 8,59 32
70 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 141,74 8,25 646
71 Державна Українська академія друкарства 141,67 8,46 132
72 Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 141,21 8,58 377
73 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 141,18 8,63 714
74 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 141,08 8,54 674
75 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 140,92 8,81 367
76 Приватна Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 140,74 8,63 139
77 Державна Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 140,73 8,93 1498
78 Державна Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" 140,44 8,55 597
79 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 140,41 8,49 1012
80 Державна Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 140,30 8,77 1332
81 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 140,28 8,55 1030
82 Комунальна Хмельницький університет управління та права 139,98 8,99 142
83 Приватна Львівський торговельно-економічний університет 139,91 8,38 401
84 Державна Херсонський національний технічний університет 139,83 8,49 241
85 Державна Одеський національний політехнічний університет 139,78 8,67 688
86 Приватна Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту" 139,55 8,16 28
87 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 139,52 8,65 473
88 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 139,22 7,86 230
89 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 139,15 8,43 155
90 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет" 139,12 8,43 250
91 Державна Черкаський державний технологічний університет 139,08 8,28 249
92 Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 139,08 8,92 52
93 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 139,01 8,63 397
94 Державна Національний університет харчових технологій 138,94 8,53 734
95 Державна Національний транспортний університет 138,90 8,55 876
96 Державна Одеський національний морський університет 138,79 8,69 639
97 Державна Житомирський державний технологічний університет 138,75 8,05 363
98 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Інститут екології економіки і права" 138,74 8,58 30
99 Державна Львівський державний університет фізичної культури 138,68 8,05 263
100 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 138,66 8,47 479
101 Державна Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 138,65 8,60 219
102 Державна Донецький національний медичний університет 138,16 8,62 183
103 Державна Державний університет телекомунікацій 138,14 8,47 572
104 Державна Університет державної фіскальної служби України 138,10 8,33 343
105 Приватна Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" 137,96 8,39 409
106 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 137,68 8,52 229
107 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 137,54 8,53 510
108 Державна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 137,50 8,31 349
109 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" 137,34 8,24 799
110 Державна ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 137,27 8,42 347
111 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 137,19 8,53 383
112 Комунальна Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної ради 137,17 8,70 42
113 Державна Вінницький національний технічний університет 136,99 8,80 261
114 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 136,91 8,18 51
115 Державна Національна академія внутрішніх справ 136,85 8,38 470
116 Державна Харківська державна академія культури 136,77 8,01 165
117 Державна Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 136,63 8,38 138
118 Державна Чернігівський національний технологічний університет 136,60 7,78 482
119 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 136,56 8,61 539
120 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 136,43 8,51 241
121 Державна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 136,38 8,49 193
122 Приватна Вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 136,02 8,21 49
123 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 135,93 8,34 373
124 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань" 135,91 7,80 29
125 Приватна Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління" 135,79 8,21 22
126 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 135,72 8,38 152
127 Державна Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 135,68 8,55 56
128 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 135,67 8,10 178
129 Державна Херсонський державний університет 135,58 8,30 634
130 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій" 135,53 8,36 25
131 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 135,51 8,26 205
132 Державна Хмельницький національний університет 135,29 8,39 855
133 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 135,23 8,29 674
134 Державна Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 135,16 8,42 312
135 Державна Одеська національна академія харчових технологій 135,09 8,44 527
136 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 135,00 8,01 353
137 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 134,64 8,67 31
138 Державна Запорізький національний технічний університет 134,60 8,01 947
139 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі" 134,56 7,83 38
140 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 134,51 8,14 183
141 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 134,51 8,63 109
142 Державна Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" 134,50 8,41 92
143 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 134,41 8,36 180
144 Державна Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" 134,20 8,37 466
145 Державна Запорізька державна інженерна академія 134,10 7,76 104
146 Державна Луцький національний технічний університет 134,09 8,16 380
147 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 133,95 8,01 344
148 Державна Закарпатська академія мистецтв 133,92 7,72 24
149 Державна Маріупольський державний університет 133,85 8,36 395
150 Приватна Академія праці. соціальних відносин і туризму 133,84 7,96 149
151 Державна Херсонська державна морська академія 133,81 7,98 243
152 Приватна Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" 133,79 7,99 306
153 Державна Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 133,74 7,61 194
154 Державна Дніпровський державний технічний університет 133,66 8,08 86
155 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 133,54 7,66 186
156 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 133,28 8,14 153
157 Державна Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" 133,26 8,09 87
158 Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 132,75 8,13 601
159 Державна Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет" 132,71 8,26 329
160 Державна Одеський державний аграрний університет 132,69 8,29 152
161 Державна Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" 132,51 8,21 286
162 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 132,39 8,10 1234
163 Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" 132,31 8,63 26
164 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 132,26 8,18 509
165 Державна Вінницький національний аграрний університет 132,26 8,31 589
166 Приватна "Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ" 132,24 9,03 155
167 Державна Український державний університет залізничного транспорту 132,10 8,25 248
168 Державна Полтавська державна аграрна академія 132,03 8,11 407
169 Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 131,99 7,97 540
170 Державна Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" 131,92 8,12 194
171 Державна Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" 131,87 8,10 252
172 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 131,86 8,07 191
173 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 131,77 8,00 81
174 Державна Житомирський національний агроекологічний університет 131,71 8,21 516
175 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 131,62 7,98 402
176 Приватна Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 131,50 7,83 407
177 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 131,03 7,88 258
178 Державна Національна академія статистики. обліку та аудиту 130,96 8,07 38
179 Державна Національна металургійна академія України 130,84 7,91 202
180 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 130,75 7,47 273
181 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 130,71 7,71 541
182 Державна Бердянський державний педагогічний університет 130,51 8,12 320
183 Приватна Вищий навчальний приватний заклад "Дніпропетровський гуманітарний університет" 130,44 7,77 212
184 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 130,43 7,99 661
185 Державна Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 130,35 7,17 148
186 Приватна "Класичний приватний університет" 130,11 7,70 155
187 Державна Донецький юридичний інститут МВС України 130,08 8,16 61
188 Приватна Вищий навчальний заклад "Київська Академія перукарського мистецтва" 130,05 8,00 42
189 Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 129,98 7,76 153
190 Державна Луганський національний аграрний університет 129,88 8,40 31
191 Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 129,85 8,02 399
192 Державна Мукачівський державний університет 129,80 8,54 241
193 Державна Уманський національний університет садівництва 129,54 7,83 275
194 Державна Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 129,52 7,97 391
195 Приватна Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 129,50 7,86 211
196 Державна Харківська державна академія фізичної культури 129,48 7,71 125
197 Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 129,42 7,94 357
198 Державна Одеський державний екологічний університет 129,14 8,11 53
199 Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" 128,89 7,00 40
200 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет 128,80 7,81 214
Надрукувати
мітки:
коментарів
22 лютого 2019
21 лютого 2019