Поділитись:

Луцький "політех" випередив СНУ: склали "свіжий" рейтинг вишів

Понеділок, 04 червня 2018, 16:52

Луцькі університети потрапили у першу сотню закладів вищої освіти у рейтингу "Топ-200 Україна 2018".

Центр міжнародних проектів "Євроосвіта", в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2018", складений за методикою, доповненою та вдосконаленою протягом 2006-2018 років.

Лідерами 2018 року стали Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посідає 80 місце.

Луцький національний технічний університет зайняв 74 сходинку.

#

ВНЗМістоОцінка якості науково-педаго-гічного потен-ціалу IнпОцінка якості нав-чання IНОцінка міжна-родного визна-ння IМВОцінка інтегра-льного показ-ника діяль-ності ВНЗ, IЗ
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" м.Київ 37,42 24,26 23,06 84,74
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка м.Київ 37,77 20,82 22,01 80,59
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м.Харків 20,20 14,67 14,08 48,95
74 Луцький національний технічний університет м.Луцьк 8,57 7,03 7,97 23,57
80 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк 8,52 8,41 6,36 23,29

Довідково:

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: "Рейтинги і акредитація — дві дороги до однієї мети" та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти.

На зазначених конференціях було особливо наголошено, що однією із головних тенденцій в системах ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.

Надрукувати
мітки:
коментарів