Поділитись:

Охорона праці: що Держпраці перевірятиме насамперед

Вівторок, 24 липня 2018, 16:00

Незалежно від сфери діяльності, виду робіт чи кількості працівників, роботодавці, які використовують найману працю, зобов'язані дотримуватися законодавчо визначених правил охорони праці.

Щороку Державна служба з питань праці, яка була утворена шляхом об'єднання Державної інспекції праці та Держгірпромнагляду, у межах Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", здійсюнє планові перевірки з питань дотримання держпсуб'єктами правил охорони праці.

Так, відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) управління Держпраці у Волинській області на 2018 рік, у понад 400 підприємств, установ, організацій Волинської області, які мають найману працю, проводитимуться перевірки на предмет дотримання охорони праці.

Роботодавцям на озброєння

1. Наявність спеціаліста з охорони праці

Згідно з ЗУ "Про охорону праці", на роботодавця покладається обов'язок створити умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Для забезпечення цих вимог, роботодавець зобов'язаний створити Службу охорони праці:

  • Якщо працівників більше 50– створення служби охорони праці є обов'язковим.
  • Якщо працівників менше 50, але більше 20– функції служби можуть виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку.
  • Якщо працівників менше 20 осіб– для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Діяльність служби охорони праці регулюється Типовим положенням про службу охорони праці.

Навчання з охорони праці

Згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять на підприємстві інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі аварії.

Інструктажі проводяться не рідше 1 разу на півроку (а для працівників, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою – 1 разу на 3 місяці), а їх проходження реєструється в спеціальних журналах.

Навчання працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки, а також де є необхідність у професійному відборі, проходить не рідше 1 разу на рік.

Навчання посадових осіб а також, осіб що безпосередньо відповідають за організацію охо­рони праці на підприємстві чи в установі (відповідно до додатку до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці), проводиться в навчальних закладах, які мають дозвіл на проведення такого навчання.

Особи, які не пройшли навчання не можуть допускатися до роботи!

Згідно з ЗУ "Про охорону праці" роботодавець розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства. Якими мають бути ці документи та у якому порядку їх розробляють і затверджують, детально описано в Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом № 9 від 29.01.1998 Держнаглядохоронпраці України.

Медогляд

Роботодавець задля визначення стану здоров'я працівника і можливості виконання професійних обов'язків без погіршення стану здоров'я протягом трудової діяльності, за свої кошти зобов'язаний, організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів:

  • всіх працівників при прийомі на роботу (попередній медогляд);
  • працівників, зайнятих на важких роботах;
  • працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
  • працівників, зайняті на роботах, де існує потреба в професійному доборі;
  • працівників, віком до 21 року.

Порядок проходження медогляду певними категоріями працівників встановлено Наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007 року.

УВАГА! Працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, роботодавець повинен відсторонити від роботи, а також не допускати до роботи тих працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я.

Наявність спецодягу та засобів індивідуального захисту

Працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами обов'язково за рахунок роботодавця видаються спецодяг та засоби індивідуального захисту.

Ці засоби повинні відповідати встановленимвимогам і стандартам, та видаватися працівникам залежно від характеру та умов праці. Строк їх використання не може перевищувати строку придатності, визначеного документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо).

Загальний порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ, для яких їх застосування є обов'язковим під час трудового процесу, встановлюється Положенням, затвердженим Наказом Держгірпромнагляду N 53 від 24.03.2008, що поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

За матеріалами Юридичної компанії ASKOLD.

ЧИТАЙТЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО БІЗНЕС І ПРАВО

Надрукувати
мітки:
коментарів
24 березня 2019
22 березня 2019
27 лютого 2019
16:25
20 лютого 2019
07 лютого 2019
25 січня 2019
22 січня 2019
21 січня 2019
18 січня 2019
26 грудня 2018
25 грудня 2018