Поділитись:

Стресостійкість, менеджмент і саморозвиток: нові вимоги до вчителя початкових класів

Субота, 18 серпня 2018, 20:00

Як відомо, в Україні на національному рівні вперше затвердили Професійний стандарт вчителя початкових класів.

Його розробило Міністерство освіти і науки спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних вишів.

Відповідно до стандарту, робота вчителя передбачає зайнятість в класі і за межами будівлі. Також для вчителя передбачений високий рівень психофізіологічного і емоційного навантаження, високий рівень відповідальності за формування навколишьного освітнього середовища та безпеки учнів. Вчитель має проходити щорічні медогляди і попереднє навчання із пожежної безпеки. Крім того, щороку педагог має підвищувати кваліфікацію. Не менш ніж раз на 5 років відбуватиметься атестація, за результами якої визначатимуть, чи відповідає вчитель посаді, яку він обіймає.

У документі чітко визначені основні трудові функції педагога початкових класів:

1. Планування і здійснення освітнього процесу. Вона передбачає вивчення та використання професійної літератури (зокрема вміння знаходити інформацію в Інтернеті), дотримання вимог нормативно-правових документів, які регламентують організацію освітнього процесу в школі. Вчитель повинен вміти планувати роботу, зокрема складати календарно-тематичні плани, плани уроків, виховної роботи, професійного саморозвитку. Тут важливо реалізовувати сучасні методики і технології навчання, вміти розробляти конспекти уроків будь-яких типів. Треба також взаємодіяти із профільними фахівцями щодо планування освітнього процесу, проводити педагогічну діагностику учня: оцінювати, прогнозувати ймовірні відхилення від мети в процесі навчання учнів, оцінювати стан виховання і соціалізації учнів, вивчати динаміку формування соціальних і моральних якостей учня. Ну і, звісно, вчитель повинен вміти здійснювати освітній процес.

2. Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині. Тут вчитель повинен визначати мету освітнього процесу і коригувати його при потребі. Також педагог повинен знати, які і коли методи, засоби і форми навчання застосовувати: важливо, зокрема, враховувати сучасні методи і технології, також влаштовувати екскурсії, гурткові роботи тощо. Вчитель повинен вміти застосовувати в освітньому процесі теоретичні знання з освітніх галузей, методики навчання освітніх галузей, вміти формулювати для дітей завдання, складати різні форми робіт тощо. Також педагог має відстежувати динаміку та забезпечувати підтримку особистісного розвитку кожної дитини, тобто враховувати вікові чи індивідуальні особливості, особливості розвитку. У результаті вчитель має давати рекомендації батькам щодо підтримки навчальної діяльності дітей за межами школи.

3. Створення освітнього середовища. Тут важливо створити безпечні та психологічно комфортні умови для навчання, тобто забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, добирати матеріали й засоби для уроків, для оформлення класної кімнати. А також вчитель має забезпечувати дотримання правил і традицій школи, ознайомлювати батьків з нормами поведіки в школі. Педагог при створенні освітнього середовища має враховувати індивідуальні потреби учня, зокрема йдеться й про обдарованих дітей.

4. Рефлексія та професійний саморозвиток. Вчитель має усвідомлювати свою роль, систему цінностей, мету і завдання роботи, тобто мати власну професійну позицію, поважати особистість дитини і толерантно до неї ставитися, надавати рівні можливості самореалізації учням різних національностей, віросповідань. Також педагог повинен вміти аналізувати власну професійну діяльність і визначати свої сильні та слабкі сторони, усвідомлювати потребу у своєму саморозвитку і конкретизувати цілі його досягнення. Педагог повинен брати участь у роботі творчих груп, методичних об′єднань вчителів початкових класів. Важливо застосувати у свої педагогічній діяльності інноваційні методи. А також вчитель має розподіляти навчальне навантаження так, щоби не допускати фізичної, психологічної перевтоми, "професійного вигорання".

5. Проведення педагогічних досліджень. Вчителю треба вміти визначати методичну проблему, розробляти навчальні та виховні завдання, апробовувати їх, а потім вміти їх оцінити. Також важливо вміти підбити підсумки і відзвітувати про результати дослідження.

6. Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти. Педагог повинен бути готовим до стажування чи проходження виробничої практики студентами. Тобто він має надавати методичну допомогу, рекомендації тощо. Також вчитель повинен вміти керувати роботою групи, методичного об′єднання, проводити майстер-класи, тренінги.

7. Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті. Вчитель повинен вміти узагальнювати власний педагогічний досвід, тобто вміти готувати доповіді про методику експериментальних досліджень і бути готовим до запитання колег. Також педагог має критично оцінювати та враховувати поради інших педагогів щодо коригування власної професійної діяльності.

8. Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти. Вчитель повинен вміти адекватно аналізувати й оцінювати роботу своїх колег, проводити експертизу навчальних матеріалів, підручників тощо, брати участь у роботі експертних груп, атестаційних комісій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КУДИ ВЕДЕ РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ВІДЕО)

Надрукувати
мітки:
коментарів
21 березня 2019
20 березня 2019
19 березня 2019
14:34
17 березня 2019