Поділитись:

У Луцькраді хочуть змінити правила гри

Середа, 02 серпня 2017, 14:30

Регламент Луцької міської ради хочуть змінити. Нині чинною є версія 2015 року зі змінами. У пояснювальній записці до проекту рішення, який опублікований на сайті ради від 31 липня, йдеться, що змінити норми регламенту потрібно, аби уникнути подвійного трактування положень регламенту та привести його у відповідність до антикорупційного законодавства.

Повноваження ради

У першій статті регламенту доданий абзац про повноваження ради. Він звучить так: "Луцька міська рада має право вільно вирішувати згідно із законом будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери її компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу та яке стосується інтересів територіальної громади міста Луцька".

Робота комісії

У чинній нормі зазначено, що розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, можуть постійні комісії або одна з них. У пропонованому проекті регламенту йдеться, що такий розгляд здійснює лише одна комісія.

Проведення засідань

У чинному регламенті інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата. А робота секретаріату полягає у тому, аби через засоби масової інформації та офіційний сайт ради повідомити про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань.

У запропонованому варіанті це доведення має відбуватися саме через відділ секретаріату ради завдяки повідомленню на електронну пошту або засобами телефонного зв'язку. Норма про те, що інформація про місце і час проведення та попередній порядок денних пленарних засідань через ЗМІ та офіційний сайт пропонують залишити.

Повноваження голови

Є зміни, що стосуються ведення сесії, коли відсутній міський голова. Чинна норма звучить так: "У випадку, передбаченому ч.5 ст. 33 цього регламенту, або у випадку відсутності міського голови та секретаря ради або їх неспроможності головувати, пленарне засідання сесії ради веде за процедурним рішенням ради один з депутатів ради".

Запропонована зміна така: якщо міський голова та секретар відсутні чи їх посади вакантні, а також якщо міський голова та секретар ради не мають можливості або відмовляються вести пленарне засідання, покидають сесійний зал під час ходу пленарного засідання у випадках, не передбачених регламентом, його ведення за процедурним рішенням ради доручається одному з депутатів.

"Особа, яка веде пленарне засідання ради, є головуючим. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання". А далі у запропонованих змінах щодо повноважень саме голови йдеться, що він "підписує протокол пленарного засідання та рішення ради".

Нагадаємо, що ситуація, коли одному з депутатів довірили вести пленарне засідання, була у стінах міської ради цього року. Тоді виникла суперечка і подальша судова тяганина, пов'язана з тим, чи має право такий депутат підписувати протокол.

У чинному регламенті йдеться: якщо виступає головува або розглядають питання персонально щодо нього, ведення засідання доручається секретарю ради або одному з депутатів. Рішення, ухвалені під час розгляду питання персонально щодо голови, підписуються секретарем ради або одним із депутатів, який вів засідання за процедурним рішенням ради.

Натомість у змінах сказано: якщо виступає чи доповідає голова на засіданні під час розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання (цей момент новий, – Конкурент), а також під час розгляду питання персонально щодо голови, ведення засідання доручається секретарю ради або одному з депутатів за процедурним рішенням ради.

Пропонується також конкретизувати термін, коли рішення міської ради може бути зупинене. Раніше такий не був зазначений, пропонується 5 днів з моменту ухвалення рішення.

Додається також цікава норма щодо рішення ради. Пропонується, аби рада мала можливість роз'яснювати ухвалені раніше свої рішення. Таке роз'яснення відбувається через ухвалення більшістю депутатів від загального складу ради відповідного рішення.

Дисципліна та етика

Якщо нині депутат повинен робити все можливе, аби не допустити реальний чи можливий конфлікт інтересів, то пропонується, щоб цієї ж норми дотримувалися секретар чи міський голова. У чинному регламенті також йдеться: у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради він не має права брати участь в ухваленні рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України "Про запобігання корупції" та окремим рішенням ради.

Пропонується ж викласти цю норму у такій редакції: "У разі наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів міський голова, секретар, депутат міської ради беруть участь у розгляді, підготовці та ухваленні рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, та запобігання і врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" та іншого антикорупційного законодавства".

Натомість контроль за дотриманням вимог, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою.

Хто має право змінювати регламент?

Чинна версія гласить: зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому власне регламентом.

У запропонованому рішенні ця норма конкретизується. Зміни та доповнення можуть бути внесення рішенням міської ради, ухваленим більшістю депутатів від загального складу ради. Але за умови, якщо їх попереднього розглянула одніа з постійних комісій чи спеціально створена міською радою робоча група. Ініціаторами внесення таких змін можуть бути як депутати, так і комісія, міський голова чи секретар.

Надрукувати
мітки:
коментарів
05 грудня 2019
04 грудня 2019
09:47
02 грудня 2019
28 листопада 2019
09:00
27 листопада 2019
22 листопада 2019
20 листопада 2019
19 листопада 2019
13 листопада 2019
06 листопада 2019
05 листопада 2019
14:04